2341 Xem


Tôn cuộn mạ kẽm được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc được mua trực tiếp từ các nhà máy sản xuất lớn trong nước với chất lượng tốt nhất. Khách hàng cũng có thể mua tôn cuộn sau khi xả băng, kích cỡ khổ tôn theo yêu cầu của khách hàng.