2148 XemThép được chấn theo yêu cầu của khách hàng được thực hiện bằng máy chấn thủy lực cho sản phẩm chính xác: Chấn sóng, chấn khay, chấn theo hình vẽ của khách hàng