1094 Xem

Thép cuộn được gia công cắt chặt bằng dây chuyền cắt tự động, chiều dài bất kỳ theo yêu cầu của khách hàng