Hướng dẫn

  • Thép cuộn cán nguội (CR)

  • Thép cuộn cán nóng (HR/PO)

  • Thép cuộn mạ kẽm (GI/GL)

  • Thép cuộn mạ điện (GA/EG)

  • Bảng quy đổi mác thép kết cấu tương đương

  • Ký hiệu mác vật liệu Sắt Thép theo tiêu chuẩn JIS

  • Tiêu chuẩn JIS 3101

  • Tiêu chuẩn JIS 3131

  • Tiêu chuẩn JIS 3141