Thép cuộn các loại

 • THÉP CUỘN CÁN NÓNG

 • THÉP CUỘN CÁN NGUỘI

 • THÉP CUỘN CHỐNG TRƯỢT

 • TÔN CUỘN MẠ KẼM

Thép tấm các loại

 • THÉP TẤM SS400/Q235/A36

 • THÉP TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO

 • THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT

 • THÉP TẤM XẢ CUỘN

 • THÉP TẤM CÁN NÓNG PO

Gia công cắt chặt tấm, cuộn

 • GIA CÔNG CẮT CHẶT TẤM CUỘN

 • GIA CÔNG CẮT CHẶT TẤM CUỘN

 • GIA CÔNG CẮT CHẶT TẤM CUỘN

 • GIA CÔNG CẮT CHẶT TẤM, CUỘN

Thép bản mã - chấn định hình

 • GIA CÔNG CẮT CHẶT BẢN MÃ

 • THÉP BẢN MÃ #2

 • THÉP BẢN MÃ #3

 • THÉP BẢN MÃ

 • THÉP CHẤN ĐỊNH HÌNH

Xà gồ U, C, Z, V, sàn Deck

 • XÀ GỒ U

 • QUY CÁCH XÀ GỒ

 • THÉP V (L) MẠ KẼM

 • SÀN DECK

 • SÀN DECK H50W1000

 • SÀN DECK H75W900

 • XÀ GỒ C

 • XÀ GỒ Z

Tôn lợp mạ màu

 • TÔN 6 SÓNG CÔNG NGHIỆP

 • TÔN 11 SÓNG CÔNG NGHIỆP

 • TÔN SÓNG NGÓI

 • TÔN CHẤN VÒM

 • TÔN CLIPLOCK 406

 • TÔN CLIPLOCK 945

 • TÔN SEAMLOCK 470

 • TÔN CUỘN MẠ MÀU

 • TÔN 5 SÓNG CÔNG NGHIỆP

Phụ kiện tôn lợp

 • PHỤ KIỆN TÔN LỢP

 • ĐAI SEAMLOCK

 • ĐAI CLIPLOCK 406

 • ĐAI CLIPLOCK 945

 • VÍT BẮN TÔN